Editoriale

Educație de calitate5 min read

Sep 13, 2017 4 min

Educație de calitate5 min read

Reading Time: 4 minutes

Există, la nivel global, începând din 2015, un set de 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă. România și-a asumat aceste obiective alături de alte 192 de state.

Pentru că elevii din România se află la început de an școlar, iar educația e una dintre principale teme despre care vorbim în aceste zile, vă propun să aflăm astăzi mai multe despre Obiectivul nr 4:

Educație de Calitate

Asigurarea unei educații de calitate (incluzive și echitabile) și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.

De ce oare Ministerul Educației nu își asumă public acest obiectiv și țintele care sunt prioritare pentru țara noastră?

În primul rând sunt convins că nu au citit încă aceste ținte, iar principalul motiv este tăcerea liderilor, care ori nu știu, ori nu vor să vorbească despre aceste direcții. Este paradoxal. Ținte pot fi folosite foarte ușor drept program politic, temă de campanie electorală și subiecte pentru comunicarea publică și instituțională eficientă.

Toate cele 17 obiective au ca termen de îndeplinire anul 2030, iar fiecare dintre ele are fixate anumite ținte ce trebuie atinse.

Obiectivul privind educația are un cadru global de indicatori elaborat de Grupul Inter-Agenții și “Grupul de Experți privind SDG” (IAEG-SDG) și a fost adoptat, inclusiv rafinamentele privind mai mulți indicatori, la cea de-a 48-a sesiune a Comisiei pentru Statistică a Organizației Națiunilor Unite din martie 2017.

În urma acestui proces au fost stabilite 10 ținte principale pe care ONU ne recomandă să le urmărim pentru a asigura o educație de calitate:

  1. Până în 2030, asigurați-vă că toate fetele și toți băieții completează educația primară și secundară gratuită, echitabilă și de calitate, ceea ce duce la rezultate relevante și eficiente în procesul de învățare;

  2. Până în 2030, asigurați-vă că toate fetele și toți băieții au acces la dezvoltarea, îngrijirea și educația preșcolară timpurie, astfel încât să fie pregătiți pentru educația primară;

  3. Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educația tehnică, profesională și terțiară la prețuri accesibile și de calitate, inclusiv la universități;

  4. Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care au competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și profesionale, pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă decente și antreprenoriat;

  5. Până în 2030, eliminarea disparităților de gen în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de educație și formare profesională pentru persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele cu handicap, minorități și copiii aflați în situații vulnerabile;

  6. Până în 2030, asigurați-vă că toți tinerii și o proporție substanțială dintre adulți, atât bărbați cât și femei, au cunoștințe lingvistice și matematice elementare;

  7. Până în 2030, asigurați-vă că toți elevii dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, printre altele prin educația pentru o dezvoltare durabilă și un stil de viață durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și a nonviolenței, cetățenia și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;

  8. Construiți și dezvoltați un mediu educativ accesibil pentru copii și persoane cu handicap, indiferent de gen, și oferiți medii de învățare sigure, non-violente, inclusive și eficiente pentru toți;

  9. Până în 2020, să se extindă în mod substanțial la nivel global numărul de burse disponibile pentru țările în curs de dezvoltare, în special pentru țările cel mai puțin dezvoltate, statele mici insulare în curs de dezvoltare și țările africane, pentru înscrierea în învățământul superior, inclusiv formarea profesională și tehnologia informației și comunicațiilor, în țările dezvoltate și în alte țări în curs de dezvoltare;

  10. Până în 2030, creșterea substanțială a ofertei de cadre didactice calificate, inclusiv prin cooperarea internațională pentru formarea cadrelor didactice în țările în curs de dezvoltare, în special țările cel mai puțin dezvoltate și statele mici insulare în curs de dezvoltare.

Simpla comunicare în masă a acestor obiective și dezbaterile în privința lor vor aduce o “manipulare pozitivă” atât în rândul cetățenilor, cît și a liderilor și decidenților naționali care se vor simți presați de dorința publicului de a urma “calea cea dreaptă” sau drumul sustenabilității.

Cu toate acestea liderii care pot contribui la calitatea educației din România se simt bine, pentru ei viața este ca un film, dar dacă ar privi în sine vor ști că după ei “nu se mai naște nimeni”.


Organizația Națiunilor Unite a lansat în 2015 Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (Sustainable Development Goals sau SDGs).

România și-a asumat aceste obiective prin Președintele Klaus Iohannis alături de ceilalți 192 de șefi ai statelor membre ONU, prezenți la summit-ul organizat de UN Global Compact la New York, în perioada 25-27 septembrie 2015.

Din păcate, atât Guvernul, cât și alți lideri politici sau administrativi ai României, ignoră în totalitate acest subiect și nu vorbesc public despre aceste obiective. Au trecut deja 2 ani de la semnarea lor.

Romania nu are un plan național de contribuție la îndeplinirea țintelor și toată lumea tace. Singurele eforturi de prezentare și popularizare a obiectivelor vin de la liderii sectorului de afaceri preocupați de sustenabilitate și de la câțiva reprezentanți ai societății civile.

Dă un SHARE, dacă și tu consideri că aceste informații trebuie să ajungă la părinții elevilor din România. Poate printre ei o să identificăm și câțiva lideri politici …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.